Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden (AV) van het Social Trade Circuit Nederland kunt u hier downloaden. De AV zijn van kracht sinds 6 november 2017.

Wat doen deze algemene voorwaarden?

Deze Algemene Voorwaarden hebben als doel de juridische context te creëren waarbinnen we samen het Social Trade Circuit Nederland uit kunnen bouwen tot een serieus alternatief voor het geld van de banken, dat op dit moment de wereld regeert. Bij problemen zullen we altijd proberen met u tot redelijke oplossingen te komen.

Deze Algemene Voorwaarden moeten voorkomen dat kwaadwillenden met juridische procedures Circuit Nederland kapot kunnen procederen. We hebben daarom voor de zekerheid een behoorlijk aantal bepalingen opgenomen die hetzelfde zijn als degene die banken gebruiken in overeenkomsten met hun klanten.

Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechten en plichten van alle deelnemers, zowel degenen die met als die zonder tussenkomst van een community deelnemen aan het Circuit Nederland. Samen met de afspraken tussen de community en het Circuit Nederland en de overeenkomst die deelnemers aangaan als ze lid worden van een community, vormen deze Algemene Voorwaarden het juridische kader waarbinnen deelnemers gebruik kunnen maken van de diensten van het Circuit Nederland.

Enkele onderwerpen uit de AV worden mogelijk in de toekomst aangepast. Om niet bij elke verandering de gehele AV hoeven aan te passen, worden deze onderwerpen kort genoemd in de AV, maar wordt voor de laatste stand van zaken verwezen naar deze webpagina.

Deelnemende bedrijven

Zoek een bedrijf